Dispersionslim

Dispersionslim är ett lim i vilket limpartiklarna fördelas jämnt som små partiklar eller droppar i en vätska. En sådan blandning är en dispersion.

Exempel på dispersionslim är vita trälim, vita lim och papplim.

Dispersionslim

Skillnaden mellan ett lösningsmedelslim och ett dispersionslim är att vidhäftningsmedlet i ett lösningsmedelslim är blandat med ett lösningsmedel på molekylnivå, medan limpartiklarna i ett dispersionslim är små, flytande partiklar av limet.

Limbindningen skapas genom avdunstning eller avdunstning av vattnet. De fasta partiklarna finns kvar, vilka tillsammans bildar limfilmen.

Dispersionslim används som:

  • Trälim
  • Papperslim
  • Textillim
  • Konstruktionslim
  • Bokbindande lim
  • Förpackningslim
  • Självhäftande lim

Dispersionslim har två huvudgrupper på Intercol,

  • Homopolymerer
  • Sampolymerer

miljövänlighet

Dispersionslim av typen SML består av råvaror som är godkända för användning i livsmedelsförpackningar. SML-dispersionslim är i allmänhet ofarliga för miljön och helt biologiskt nedbrytbara. En deklaration, SDS och TDS kan utfärdas för varje typ av dispersionslim.