Dispersjonslim

Dispersjonslim er et lim der limpartiklene fordeles jevnt som små partikler eller dråper i en væske. En slik blanding er en dispersjon.

Eksempler på dispersjonslim er hvite trelim, hvite håndklebemidler og papplim.

Dispersjonslim

Forskjellen mellom et løsemiddellim og et dispersjonslim er at limet i et løsemiddellim blandes med et løsningsmiddel på molekylært nivå, mens limpartiklene i et dispersjonslim er små, flytende partikler av limet.

Limbåndet oppstår ved fordampning eller fordampning av vannet. De faste partiklene blir igjen, som sammen danner klebefilmen.

Dispersjonslim brukes som:

  • Tre lim
  • Papirlim
  • Tekstillim
  • Byggelim
  • Lim for bokbinding
  • Emballasjelim
  • Selvklebende lim

Dispersjonslim har to hovedgrupper på Intercol,

  • Homopolymerer
  • Kopolymerer

miljøvennlighet

Dispersjonslim av typen SML består av råvarer som er godkjent for bruk i matemballasje. SML-dispersjonslim er generelt ufarlige for miljøet og helt biologisk nedbrytbart. En erklæring, SDS og TDS kan gis for hver type dispersjonslim.