Dispersionslim

Dispersionslim er et klæbemiddel, hvor klæbestofpartiklerne fordeles jævnt som små partikler eller dråber i en væske. En sådan blanding er en dispersion.

Eksempler på dispersionslim er hvide trælim, hvide håndværkslim og paplim.

Dispersionslim

Forskellen mellem et opløsningsmiddelklæbemiddel og et dispersionsklæbemiddel er, at klæbemidlet i et opløsningsmiddelklæbemiddel blandes med et opløsningsmiddel på molekylært niveau, medens klæbemiddelpartiklerne i et dispersionsklæbemiddel er små, flydende partikler af klæbemidlet.

Den klæbende binding dannes ved fordampning eller fordampning af vandet. De faste partikler er tilbage, som tilsammen danner klæbefilmen.

Dispersionslim anvendes som:

  • Trælim
  • Papirlim
  • Tekstillim
  • Byggelim
  • Lim til bogbinding
  • Pakningslim
  • Selvklæbende lim

Dispersionslim har to hovedgrupper hos Intercol,

  • Homopolymerer
  • Copolymerer

miljøvenlighed

Dispersionslim af typen SML består af råvarer, der er godkendt til brug i fødevareemballage. SML-dispersionslim er generelt harmløse for miljøet og fuldstændigt biologisk nedbrydelige. En erklæring, SDS og TDS kan udstedes for hver type dispersionslim.