Disperzní lepidlo

Disperzní lepidlo je lepidlo, ve kterém jsou částice lepidla rovnoměrně rozloženy jako malé částice nebo kapičky v kapalině. Jednou takovou směsí je disperze.

Příkladem disperzních lepidel jsou bílá lepidla na dřevo, bílá řemeslná lepidla a lepenková lepidla.

Disperzní lepidlo

Rozdíl mezi rozpouštědlovým lepidlem a disperzním lepidlem spočívá v tom, že lepidlo v rozpouštědlovém lepidle je smícháno s rozpouštědlem na molekulární úrovni, zatímco částice lepidla v disperzním lepidle jsou malé, plovoucí částice lepidla.

Lepicí vazba se vytváří odpařováním nebo odpařováním vody. Zůstávají pevné částice, které společně tvoří adhezivní film.

Disperzní lepidla se používají jako:

  • Lepidlo na drevo
  • Lepidlo na papír
  • Textilní lepidlo
  • Stavební lepidlo
  • Lepidlo na vázání knih
  • Lepidlo na balení
  • Samolepicí lepidlo

Disperzní lepidla mají ve společnosti Intercol dvě hlavní skupiny,

  • Homopolymery
  • Kopolymery

šetrnost k životnímu prostředí

Disperzní lepidla typu SML se skládají ze surovin, které jsou schváleny pro použití v balení potravin. Disperzní lepidla SML jsou obecně neškodná pro životní prostředí a jsou zcela biologicky odbouratelná. Pro každý typ disperzního lepidla lze vydat prohlášení, SDS a TDS.